We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Passend Onderwijs

Wat doet een Intern Begeleider?  
De meeste ouders zullen de Intern Begeleider (IB-er) van hun school niet kennen. Gewoon omdat hun kind de IB-er niet nodig heeft. Want de IB-er is voor kinderen die óf niet goed kunnen meekomen, óf veel meer uitdaging nodig hebben, óf problemen hebben. De Intern Begeleider is er eigenlijk vooral om de leerkrachten te begeleiden. Die zien in hun klas dat een kind iets speciaals nodig heeft. De IB-er helpt de leerkracht dan om te kijken wat dit kind precies nodig heeft en hoe de leerkracht dat kan aanbieden. De IB-er gaat dus niet zélf aan de slag met het kind.
Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn of haar vel zit, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn/haar gedrag. We vinden het heel belangrijk dat de school voor de kinderen een prettige en veilige plek is. Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider kunnen dan nader onderzoek doen. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren, hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd. Als er extra hulp geboden gaat worden, in of buiten de klas, schrijft de leerkracht een handelingsplan voor het kind. Dat is een plan waarin staat wat het probleem is, wat het doel is en hoe daaraan wordt gewerkt. De IB-er zal hierbij zo nodig helpen. Ouders hebben altijd het recht om zo'n handelingsplan in te zien en moeten daarmee formeel zelfs instemmen. Is er meer nodig dan de leerkracht kan geven, dan zal de IB-er dit moeten regelen. De IB-er overlegt met ouders, met extra hulptroepen binnen de school en buiten de school. Dat zijn bijvoorbeeld psychologen, schoolverpleegkundigen en logopedisten. Hij of zij is vooral de spin in het web, maar niet degene die praktisch hulp gaat geven. Ouders kunnen zelf aangeven dat er iets is met hun kind dat meer zorg vraagt. Meestal gaat dat via de leerkracht, die dan met de IB-er gaat praten. Soms zijn er gesprekken met de leerkracht en de IB-er samen.   

Met vriendelijke groeten, Aleid Saaltink