We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Oudervereniging

De oudervereniging OBS De Zeijer Hoogte:

Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat er naast de aangeboden reguliere lesstof ook andere, leuke, spannende, creatieve, sportieve, culturele en verrassende activiteiten op school plaatsvinden. 
In een prettige omgeving leer je beter!
De oudervereniging van OBS  De Zeijer Hoogte (OV) bedenkt, organiseert en ondersteunt, in samenspraak met het lerarenteam, de 'extra' activiteiten in een schooljaar en bekostigt deze. 

Voorbeelden:
· het Sinterklaasfeest;
· de Kerstviering;
· de Paasactiviteit;
· de laatste schooldag;
· de eindmusical;
· het pleinfeest;

Ook bij de schoolreisjes, de uitstapjes, de sportactiviteiten en bij de aanschaf van speelmateriaal helpt de OV en/of zorgt voor een feestelijk extraatje.  

Voor de financiën is de OV afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage en de opbrengst van de door de OV georganiseerde wervingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld de Geraniumactie of het rad van fortuin tijdens het pleinfeest. 

Middels een algemene ledenvergadering legt de OV jaarlijks verantwoording af voor hun beleid en verstrekken zij informatie aan alle leden. Alle ouders zijn, zodra hun kind naar OBS  De Zeijer Hoogte gaat, automatisch lid van de OV (tenzij expliciet anders is aangegeven).  

De OV wordt geleid door een groep enthousiaste vrijwilligers die het leuk vindt om activiteiten te organiseren en graag een actieve rol speelt in het verzorgen van een aangenaam schoolklimaat voor de leerlingen. 

De OV vergadert (openbaar) elke eerste maandag van de maand van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur in de lerarenkamer van school. De activiteiten worden zoveel mogelijk in werkgroepen georganiseerd. Die bepalen daarna zelf de extra contactmomenten. 
NB: als ouder kun je je altijd aansluiten bij een werkgroep (zonder verdere algehele verplichtingen).

Ook zin om te helpen?
Leuk!

Aanmelden kan bij één van onderstaande personen of gewoon op school.

Graag tot ziens bij één van onze activiteiten!

Bestuur van de oudervereniging schooljaar 2019/2020:  

1 voorzitter:  Myream van Hinte
2 secretaris: Ilona de Boer
3 Penningmeester: Annemarie de Groot 
4 Miranda Kemp
5 Janny Stevens-Eissens
6 Edmond Eberwein
7
8
9
10 Jolanda Trip (namens team)
11 Marjan Roenhorst (namens team)

Myream van Hinte

Voorzitter