emailadres wachtwoord

Groep 7/8

Welkom op de groepspagina van groep 7/8!
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag geeft juf Marjan les.
Op vrijdag staat meester Geert voor de groep.

Op de ochtenden wordt er veel aandacht besteed aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen. Op de middagen is er ruimte voor de wereldverkennende vakken; Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek en Verkeer. Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 7 en 8  Engels als vak. In de laatste jaren van de basisschool worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs.

De kinderen werken na de instructie zelfstandig of samen aan de dagelijkse taken. Naast de dagelijkse taken is er ruimte voor verdieping en verbreding van de stof die de kinderen aangeboden krijgen. Aan de hand van een weektaak plannen de kinderen zelf wanneer zij aan de taken van de dag werken. Ook krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk mee. 

Juf Marjan en meester Geert

Groepsnieuws