We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 7/8

Welkom op de groepspagina van groep 7/8!
Wij hebben dit schooljaar 18 leerlingen verdeeld over onze groep 7/8; in groep 7 hebben we 5 leerlingen, in groep 8 zitten 13 leerlingen. 

Juf Marjan staat op maandag t/m donderdag voor de groep en juf Marjolein op de vrijdag. Daarnaast hebben we op verschillende dagen extra ondersteuning, door meester Sander in de groep. Op maandag- en donderdagmiddag wordt de gymles verzorgd door juf Sylvia. Op donderdagochtend komt meester Han in de groep om humanistisch vormingsonderwijs aan te bieden.
 
Op de ochtenden wordt er veel aandacht besteed aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen. Op de middagen is er ruimte voor de wereld oriënterende vakken; Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek, Verkeer. Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 7 / 8 de Engelse taal als vak. Tevens is er aandacht voor de creatieve vakken. 

De kinderen werken na de instructie zelfstandig of samen aan de dagelijkse taken. Naast de dagelijkse taken is er ruimte voor verdieping en verbreding van de stof. Aan de hand van een weektaak plannen de kinderen zelf wanneer zij aan de taken van de dag werken. Ook krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk mee. In de bovenbouw van de basisschool worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs.
 
In onze groep gaan we respectvol met elkaar om.

Groepsnieuws