We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 5/6

Welkom bij groep 5/6
Wij hebben dit schooljaar 12 leerlingen verdeeld over onze groep 5/6; in groep 5 hebben we 2 leerlingen, in groep 6 zitten 10 leerlingen. 
Op dinsdagmiddag, woensdag en donderdagmiddag vormen we een groep 4/5/6, met in totaal 16 leerlingen.

Juf Marlous staat op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep en juf Helen op de dinsdag. Daarnaast hebben we op verschillende dagen extra ondersteuning, door meester Sander in de groep. Op maandag- en donderdagmiddag wordt de gymles verzorgd door juf Sylvia.
 
Op de ochtenden wordt er veel aandacht besteed aan de vakken rekenen, taal, spelling en technisch en begrijpend lezen. Op de middagen is er ruimte voor de wereld oriënterende vakken; Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur&Techniek en Verkeer. Daarnaast is er aandacht voor de creatieve vakken en volgen de leerlingen Kanjertraining.                                                                                            

De kinderen werken na de instructie zelfstandig of samen aan de dagelijkse taken. Naast de dagelijkse taken is er ruimte voor verdieping en verbreding van de stof. Voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur&Techniek krijgen de kinderen een uittreksel mee naar huis om te leren voor de toetsen. Op deze manier maken we een eerste stap in het leren plannen van huiswerk.

In groep 5/6 besteden we veel aandacht aan leesplezier, -beleving en
-motivatie, door middel van verschillende leesbevorderende activiteiten.

Groepsnieuws