emailadres wachtwoord

Groep 4/5/6

Welkom op de groepspagina van groep 4/5/6 !

In groep 4 en 5 zitten 23 kinderen en er zijn twee leerkrachten: Dina Kamps (dinsdag, woensdag en donderdag) en Bety Kramer (maandag en vrijdag). In groep 4 en 5 werken wij volgens een lesrooster: Per week zijn alle vakken op een bepaalde dag, op een bepaalde tijd aangegeven. De vakken: taal, rekenen en lezen komen elke dag aan de orde. Het bevorderen van het technisch lezen en het begrijpend lezen krijgt veel aandacht in deze groepen. Immers goed kunnen lezen is belangrijk voor de “basis” van iedereen. Daarnaast besteden we wekelijks aandacht aan aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur en techniek. Ook bij deze vakken werken we met de meest moderne lesboeken en maken we veel gebruik van het digiboard. Natuurlijk wordt er wekelijks aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen en muziek. Twee keer per week worden er gymnastieklessen gegeven door onze vakleerkracht Twan Boersma. De leerlingen werken in tweetallen, in groepjes en “met maatjes”: een leerling van groep 4 werkt dan samen met een leerling van groep 5.

Op onze groepspagina vindt u onder andere nieuws uit de groep, maar ook verslagen van alle activiteiten die wij in de klas doen bv. een project 'bijen' of theaterlessen vanuit het ICO.

juf Dina en juf Betty

Groepsnieuws

Leesvirus

15-01-2018
Op vrijdagochtend 12 januari kwam Janet van de bibliotheek langs. Zij vertelde over "Het Leesvirus". Een project om het leesplezier te bevorderen. Ze had mooie boeken meegenomen en vertelde er enthousiast over.

Gedichten maken

15-01-2018
In het kader van het Kunstmenu hadden we op donderdag 11 januari bezoek van meester Casper van het ICO uit Assen. We gingen gedichten maken over "helden". Meester Casper houdt ook van "vieze gedichten". We hebben  veel geleerd en ook veel "lol gehad! Donderdag 18 januari volgt de tweede les. 

VerhaleNverteller MASSIMO in groep 4 en 5

30-11-2017
Na de gymles op maandagmiddag werden de kinderen verrast door een verhalen verteller. Massimo vertelde verhalen van vroeger aan de hand van spullen die hij in z'n reiskoffer had. Zo vertelde hij naar aanleiding van een meegenomen tand over potvissen, mammoeten, hunebedden (hoe ze gebouwd werden), het meisje van Yde, het reizen door Drenthe in het verre verleden, enzovoort. Massimo kon deze verhalen vertellen omdat hij er zelf bij was geweest. Hij had namelijk heel vroeger een drankje gekregen waardoor hij onsterflijk was geworden. Hij heeft de kinderen op een ludieke wijze onderhouden met enkele onderwerpen/verhalen uit het verleden.
De kinderen waren goed betrokken en wisten veel vragen keurig te beantwoorden.