emailadres wachtwoord

Groep 4/5/6

Welkom op de groepspagina van groep 4/5/6 !

In groep 4 en 5 zitten 23 kinderen en er zijn twee leerkrachten: Dina Kamps (dinsdag, woensdag en donderdag) en Bety Kramer (maandag en vrijdag). In groep 4 en 5 werken wij volgens een lesrooster: Per week zijn alle vakken op een bepaalde dag, op een bepaalde tijd aangegeven. De vakken: taal, rekenen en lezen komen elke dag aan de orde. Het bevorderen van het technisch lezen en het begrijpend lezen krijgt veel aandacht in deze groepen. Immers goed kunnen lezen is belangrijk voor de “basis” van iedereen. Daarnaast besteden we wekelijks aandacht aan aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur en techniek. Ook bij deze vakken werken we met de meest moderne lesboeken en maken we veel gebruik van het digiboard. Natuurlijk wordt er wekelijks aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen en muziek. Twee keer per week worden er gymnastieklessen gegeven door onze vakleerkracht Twan Boersma. De leerlingen werken in tweetallen, in groepjes en “met maatjes”: een leerling van groep 4 werkt dan samen met een leerling van groep 5.

Op onze groepspagina vindt u onder andere nieuws uit de groep, maar ook verslagen van alle activiteiten die wij in de klas doen bv. een project 'bijen' of theaterlessen vanuit het ICO.

juf Dina en juf Betty

Groepsnieuws

Herdenking bij monument Heukersbosje

19-04-2018
Herdenking 13 april.

Op 13 april zijn de kinderen van de groepen 5 en 6 naar het Heukersbosje geweest om een bloemstuk te leggen en om een informatiebord te onthullen bij het herdenkingsmonument van Roel Oosting en Albert Bijlsma.
De beide verzetsmensen zijn op 18 september 1944 in dit bosje om het leven gebracht, nadat ze niet wilden zeggen waar ze ondergedoken hadden gezeten.
Verschillende sprekers (dhr. Taatgen, dhr. Grit en de wethouder van Assen) hielden een korte toespraak, die werd omlijst door gedichten die door de kinderen prachtig werden voorgelezen.
Het was een indrukwekkend geheel.

Gedichten maken 3

26-01-2018
Donderdag 25 januari was de derde les van meester Casper. We hebben hele mooie gedichten gemaakt en maken van alle gedichten nu een heel mooi boek.

Voor foto`s zie Foto`s.

Techniekles 2

24-01-2018
De tweede techniekles voor groep 5,6 had als thema: luchtdruk.
De kinderen deden allerlei proefjes en waren reuze enthousiast.
Opa van Jarno (groep 5): hartelijk bedankt!
Voor meer foto's zie Foto's