We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 4/5/6

Welkom op de groepspagina van groep 4/5/6 !

In groep 4, 5 en 6 zitten 16 kinderen en er zijn twee leerkrachten: Marlous Dijksma (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) en Laura Bolhuis (vrijdag). In groep 4, 5 en 6 werken wij volgens een lesrooster: Per week zijn alle vakken op een bepaalde dag, op een bepaalde tijd aangegeven. De vakken: taal, rekenen en lezen komen elke dag aan de orde. Het bevorderen van het technisch lezen en het begrijpend lezen krijgt veel aandacht in deze groepen. Immers goed kunnen lezen is belangrijk voor de “basis” van iedereen. Daarnaast besteden we wekelijks aandacht aan aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuur en techniek. Ook bij deze vakken werken we met de meest moderne lesboeken en maken we veel gebruik van het digibord. Natuurlijk wordt er wekelijks aandacht besteed aan handvaardigheid, tekenen en muziek. Twee keer per week worden er gymnastieklessen gegeven door onze vakleerkracht Twan Boersma. De leerlingen werken in tweetallen, in groepjes en “met maatjes”. 

Op onze groepspagina vindt u onder andere nieuws uit de groep, maar ook verslagen van alle activiteiten die wij in de klas doen bv. een project 'bijen' of theaterlessen vanuit het ICO.

juf Marlous en juf Laura

Groepsnieuws