We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 0/1/2

Welkom op de website van groep 0/1/2
 
In groep 0/1/2 zitten op dit moment 14 kinderen. Gedurende het schooljaar komen daar kinderen bij die 4 jaar worden.
Eén keer in de drie weken komen de driejarige peuters op bezoek. Zij kunnen alvast kennismaken met hun toekomstige groepsgenootjes en sfeer proeven op de basisschool. Wij doen dit ook  om de overgang van de kinderopvang naar de school zo klein mogelijk te maken.
Op maandag en dinsdag werkt juf Marionne in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Jolanda.
In groep 0/1/2 wordt thematisch gewerkt. Dat wil zeggen: alle activiteiten die in de klas gedaan worden, zijn gebaseerd op een bepaald thema/seizoen.
Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen: in groepjes, in tweetallen, met de hele groep en individueel. Gedurende de dag hebben wij vaste routines en een duidelijk en herkenbaar dagritme. Wij zorgen voor een gevarieerde, rijke leeromgeving waar ieder kind zich verder kan ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo en op eigen niveau. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Tenslotte is het allerbelangrijkste dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt bij ons op school!

Marionne Sikma en Jolanda Trip

Groepsnieuws